• Letné prázdniny 2020

     • Letné prázdniny trvajú od 1.7.2020 do 31.8.2020. Počas tohto obdobia sú úradné hodiny v obmedzenom režime na sekretariáte školy každý pracovný deň od 8.00 - 12.00 h. 
      Nástup žiakov do školy po prázdninách bude v stredu 2. septembra 2020 pre I. ročník o 8.00 h, pre ostatné ročníky o 9.00 h.

      Učiteľom, žiakom i priaznivcom Nevädzky
      želáme pokojné a osviežujúce leto.

     • Naši najlepší 2019/2020

     • Aj v tomto netradičnom školskom roku sa medzina našimi žiakmi našli takí, ktorí vynikali v rôznych školských i mimoškolských aktivitách, čím nám robili dobré meno. Riaditeľka školy ich preto v závere roka ocenila pochvalou za výborný prospech, aktívnu účasť v projektoch Erasmus+, prácu v cvičnej firme a v aplikovanej ekonómii, či za víťazstvá v olympiádach a odborových či športových súťažiach. 

      Pochvala riaditeľkou školy bola udelená týmto žiakom (v abecednom poradí):

      • Berčíková Daniela Mária
      • Berki Marco
      • Bötösová Katarína
      • Burdová Barbora
      • Csáderová Nelly
      • Fekete Michal
      • Filipová Lucia
      • Galbová Vanessa
      • Gašparová Petra
      • Halusková Šárka
      • Kanichová Viktória
      • Keselá Zuzana
      • Kouhen Anis
      • Kubešová Sofia
      • Kunovičová Lucia
      • Martinkovičová Viktória
      • Matúšová Veronika
      • Mészáros Lukáš
      • Miháliková Tereza
      • Múčka Andrej
      • Múčková Andrea
      • Pastucha Simon
      • Repková Juliana
      • Rusňáková Viktória
      • Rybár Adam
      • Sameš Igor Sebastian
      • Sekáč Ondrej
      • Schusterová Marianna
      • Slezák Filip
      • Sloboda Andrej
      • Staňová Renáta
      • Szakálová Zuzana
      • Šahová Patrícia
      • Šebestová Aneta
      • Šikulová Bianca
      • Šipicki Lara
      • Štipkala Samuel
      • Tilinger Samuel
      • Tóthová Lucia
      • Zimová Terézia
      • Zsigmond Laura
      • Žeravik Matúš
      • Žilinská Karolína
      • Žišková Eva
     • Expedícia DofE 2020

     • Jedenástka odvážnych dievčat a chlapcov sa v posledný júnový víken vybrala na expedíciu, ktorá mala preveriť ich schopnosti prežiť v divočine Malých Karpát neďaleko zrúcaniny Pajštún. Adepti na bronzovú medailu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu si najprv nacvičili na školskom dvore zručnosti pri stavbe stanov a orientácii v turistických mapách, aby si ich potom mohli overiť priamo v teréne, avšak s veľkým batohom na chrbte a skutočnými kilometrami v nohách. A že to bola naozaj divočina, to dokazujú správy o návšteve diviačej rodinky v nočnom tábore či ukážkové exempláre jedovatých húb, ktoré našli cestou.
      Za prípravu žiakov projektu počas celého roka patrí veľká vďaka mentorkám Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Kataríne Barnovej a Kataríne Monokovej.

      Expedícia našich študentov bola finančne podporená z rodičovských príspevkov.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk