• Upracme si Slovensko 2020

     • Aj v tomto školskom roku sme sa do študentami prvėho a druhého ročnîka zapojili do medzinárodej akcie Upracme si Slovensko. Zbierať odpadky nie je hanba. Žiaci pod taktovkou vyučujúcej biológie RNDr. Jany Romaníkovej ochotne a disciplinovane vyčistili okolie školy, ba skrášlili aj verejné priestranstvo v jej okolí, za čo im ďakujeme.

     • Stravovanie v školskej jedálni od 21.9.2020

     • Od pondelka 21. septembra 2020 bude stravovanie školskej jedálni upravené takto:

      • od 11.20 h (ihneď po 4. hodine) - III. ročník
      • od 11.30 h (o 10 minút neskôr) - II. ročník
      • od 12.35 h (po 5. hodine) - I. a IV. ročník

      Stoly sa nesmú navzájom spájať (okrem oranžových pri vchode).
      Pri jednom stole môžu spolu sedieť len stravníci z rovnakej triedy - na tento účel sú na stoloch ceduľky s označením tried.
      Počas čakania na výdaj obeda musí mať žiak rúško a primeraný odstup.

      Žiadame stravníkov, aby dodržovali uvedený časový rozpis - chceme tým zabrániť zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí na jednom mieste. Pri zmene epidemiologickej situácie alebo počtu stravníkov budeme časový harmonogram priebežne prehodnocovať.
      Ďakujeme za pochopenie a želáme dobrú chuť...

     • Rodičovský príspevok na 2020/2021

     • Zástupcovia rodičov školy z jednotlivých tried schválili na úvodnom zasadnutí dňa 7. 9. 2020 výšku rodičovského príspevku pre školský rok 2020/2021 vo výške 50 EUR na žiaka (u súrodencov spolu 75 EUR).
      Platbu možno uhradiť na účet rodičovského združenia v SLSP, a.s.:

      IBAN:     SK14 0900 0000 0051 4444 8683 

      Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu žiaka. Dátum prijatia vášho príspevku na uvedený bankový účet si môžete kedykoľvek skontrolovať prostredníctvom elektronickej žiackej knižky v časti Platby. Údaje o prijatých platbách sú aktualizované 1x týždenne.

     • Úvodné rodičovské združenie

     • I. ročník
      Prvé stretnutie sa bude konať v stredu 9. septembra 2020 pred vchodom do pavilónu B, t. j. vo vonkajších priestoroch školy.
      Začiatok je pre I. A o 17.00 h, pre I. C o 17.30 h a pre I. B o 18.00 h. Každá trieda bude mať osobitný čas (cca 30 minút) vyhradený pre vedenie školy, ktoré rodičom podá základné informácie a rodičia sa následne presunú so svojím triednym učiteľom na iné miesto.
      Prosíme, aby za každého žiaka prišiel maximálne jeden zákonný zástupca (kvôli dodržaniu dostatočných odstupov), je potrebné použiť rúško alebo iné prekrytie nosa a úst. V prípade, že sa nemôžete dostaviť na stretnutie, budeme všetkým rodičom zasielať informácie o jeho obsahu aj emailom.

      Ostatné ročníky
      Rodičovské združenia sa budú online konať formou videoprenosu. Termíny budú stanovené jednotlivo po triedach počas septembra 2020. Presný dátum, čas a link (odkaz) na prenos rodičom zašlú ich triedni učitelia  - a to emailom alebo prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Jesenné účelové cvičenia pre I. a II. ročník

     • Súčasťou učebného plánu OA sú aj jesenné a jarné účelové cvičenia, ktoré prebiehajú pod vedením učiteľov telesnej výchovy. Z dôvodu epidemiologickej situácie sa budú tentoraz konať jednotlivo po triedach v týchto termínoch:
            -  pondelok 7.9.2020 - I. A
            -  utorok 8.9.2020 - I. B
            -  streda 9.9.2020 - I. C

            -  štvrtok 10.9.2020 - II. B
            -  piatok 11.9.2020 - II. A
            -  pondelok 14.9.2020 - II. C


      Zraz žiakov je vždy o 9.00 h na Kolibe na parkovisku reštaurácie Stroodel (Brečtanová 1). Na miesto stretnutia sa dá dostať trolejbusom č. 203 alebo autobusom č. 44, treba vystúpiť na konečnej zastávke Koliba a prejsť po ceste na Kamzík pár metrov. Účelové cvičenie je povinné a koná sa za každého počasia. Oblečenie a obuv je nutné prispôsobiť turistickému charakteru cvičenia, nezabudnite na občerstvenie. Viac informácií vám podajú triedni učitelia.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk