• 1. online ceremónia odovzdávania cien DofE

     • V pondelok 26. októbra 2020 sme s niekoľkými  tisíckami online divákov oslávili prostredníctvom prenosu na sociálnych sieťach úspech ďalších nositeľov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Bolo medzi nimi aj našich dvanásť hrdinov - Katarína Bötösová, Melissa Csandová, Sofia Dianová, Laura Fodorová, Soňa Furuczová, Petra Gašparová, Dóra Lelkes, Vasylyna Priadilia, Gabriel Škorpil, Andrej Sloboda, Šarlota Šoltýsová a Terézia Zimová.

      “Verím, že ste sa vďaka DofE zmenili k lepšiemu a že túto zmenu budete naďalej šíriť aj vo vašom okolí,”  takto podporil vyše 1 400 úspešných absolventov DofE syn zakladateľa projektu Princ Edward. Okrem neho absolventov programu pozdravila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ale aj dvaja britskí veľvyslanci v Slovenskej republike Andrew Garth a Nifel Baker.

      Záznam ceremónie nájdete na platforme www.dofeceremonia.sk. V záverečných titulkoch sa v ňom mihnú mená našej nevädzkárskej dvanástky. Okrem toho si všetci účastníci vytvorili spoločnú fotku, ktorá je naozaj jedinečná. Full HD verziu DofE fotky si viete stiahnuť tu

     • Ako bol Marco Berki "kongresmanom"

     • "Český model amerického kongresu konaný v septembri 2020 v Plzni bol pre mňa jeden z najzaujímavejších projektov, akého som mal šancu sa zúčastniť. Viac než 200 študentov stredných a vysokých škôl  sa stretlo na tomto podujatí, aby sme počas siedmich dní prerokovali reálne legislatívne problémy, zažili atmosféru zákulisnej politiky i mediálny tlak.

      Bola to šanca opäť sa dozvedieť niečo viac o politike a legislatíve štátu, ktorý si prešiel odlišným historickým vývojom, a ktorého právny systém funguje na odlišných princípoch. Zaujímavým bodom bol aj prejav amerického veľvyslanca S.B. Kinga ktorý sa nám pokúsil priblížiť vývoj americkej demokracie, či poradkyňu v oblasti ľudských práv pre Medzinárodný súdny dvor, ktorej prednáška sa dotýkala citlivých rasových tém v USA. Na konci projektu sme boli ocenení zaujímavým diplomom, ktorého percentil ukazuje  možnú pravdepodobnosť na zvolenie vo voľbách."

      Marco Berki (IV. A)

     • Psychologická pomoc pre žiakov školy

     • Milí študenti, študentky a rodičia,
      aj počas dištančnej výučby tu budem pre Vás na rozhovor, konzultáciu či poradenstvo každý utorok medzi 8.00 a 16.00 hod. on-line cez webex, ktorý používate aj počas vyučovania. Ak máte potrebu sa o niečom porozprávať, premýšľate o tom, ako prežiť túto jeseň spokojnejšie ako jar, či ak Vás čokoľvek trápi či znepokojuje, ponúkam Vám premýšľať nad tým spoločne.

      Ako postupovať?

      1. Napísať mi na môj mail: psychologicka.oanba@gmail.com
      2. Navrhnúť čas, kedy by to najviac ladilo s Vaším rozvrhom, je možné sa dohodnúť aj po vyučovaní. Potom budeme ladiť čas s mojím rozvrhom.
      3. Webex vygeneruje súkromný link na rozhovor a pošle ho na Váš mail/edupage.
      4. V dohodnutom čase sa stretneme on-line.

      Prajem Vám dni prežité zmysluplne a spokojne

      Mgr. Marianna Rajecová
      školská psychologička

     • Oznam o zmene prázdnin a presunoch v rozvrhu

     • Štvrtok 29.10.2020 - dištančné vyučovanie - štvrtkový rozvrh
      Piatok 30.10.2020 - prázdniny
      Pondelok 02.11.2020 - prázdniny

      Utorok 03.11.2020 - dištančné vyučovanie - utorkový rozvrh
      Streda 04.11.2020 - dištančné vyučovanie - PONDELKOVÝ ROZVRH
      Štvrtok 05.11.2020 - dištančné vyučovanie - PIATKOVÝ ROZVRH
      Piatok 06.11.2020 - prázdniny 
      Pondelok 09.11.2020 - prázdniny

      Od utorka 10.11.2020 - dištančné vyučovanie podľa platného rozvrhu

      V ostatné dni mimo týchto termínov platí pre dištančné vzdelávanie riadny rozvrh.

     • Oznam pre žiakov a rodičov od 12.10.2020

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva bude od pondelka 12. októbra 2020 prebiehať vyučovanie na všetkých stredných školách dištančnou formou, teda z domu. Pre našich žiakov z toho vyplýva nasledovné:

      a) V pondelok 12.10.2020 - sa neučí, tento deň je určený na prípravu on-line vyučovania. Študenti do školy neprídu, avšak v skorších dopoludňajších hodinách je škola prístupná na nevyhnutný čas pre tých žiakov, ktorí si v škole zabudli pomôcky. Od 12.00 budú mať všetky triedy online triednickú hodinu - odkaz na link im zašlú triedni učitelia. V školskej jedálni sa už pre žiakov OA nevarí.

      b) Od utorka 13.10.2020 až do odvolania začne prebiehať online vyučovanie podľa oficiálneho rozvrhu hodín. Žiaci sú povinní sledovať stránku Edupage a zúčastňovať sa online hodín podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich. V prípade, že sa hodiny z hocijakého (zdravotného, ale aj technického) dôvodu zúčastniť nemôžu, ospravedlňujú svoju neprítomnosť podľa platného Vnútorného poriadku školy triednemu učiteľovi.

      Pri priamej online výuke budeme okrem Edupagu používať aj platformu Webex Cisco, ku ktorej sa dá pripojiť cez webový prehliadač (Mozilla, Chrome, Edge a pod.), a to prostredníctvom odkazu od učiteľa. Inštalovať si túto aplikáciu do počítača síce nie je nutné, ale má to svoje výhody.

      Prosíme žiakov, rodičov, ale aj učiteľov o trpezlivosť a pochopenie. Najmä počas prvých dní dištančnej výuky totiž môžu vznikať problémy, ktoré nebolo možné vopred predpokladať. Pokúsime sa niektoré procesy časom vylepšiť, preto radi privítame aj vašu spätnú väzbu či dobré nápady.

     • Mladý líder 2020

     • Najúspešnejší slovenskí absolventi JA Firiem absolvovali v minulom týždni štvordňový workshop v Belušských Slatinách s názvom Mladý líder 2020, aby tam objavili tajomstvá úspešného lídra. Boli medzi nimi aj dve naše aplikáčky zo študentskej firmy eNature Veronika Matúšová a Zuzana Szakálová (obe IV. C).
      Aplikovaná ekonómia sa u nás vyučuje vďaka neziskovej organizácii JA Slovensko už dvadsiaty šiesty rok.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk