• Podnikateľské zručnosti 2021 - logá cvičných firiem

     • Hoci to navonok nie je vidieť, druhácke cvičné firmy už naplno pracujú na tom, aby sa mohli predviesť na 8. školskom veľtrhu podnikateľských zručností na Nevädzke. V tomto ročníku nám pribudla ďalšia zaujímavá novinka, a to súťaž o najzaujímavejší e-shop. Na úvod si však predstavíme 23 log cvičných firiem, ktoré sa mimoriadne vydarili. Nájdete tu nielen tradičné firmy ponúkajúce oblečenie či dobroty pod zub, ale aj vesmírnu agentúru či chovateľov oviec. Už teraz sa na ne tešíme a dúfame, že neostane len pri virtuálnej podobe veľtrhu.

      Školský veľtrh cvičných firiem je financovaný z príspevkov rodičovského združenia.

     • Generácia €uro 2021 - výsledky 1. kola

     • Cieľom  medzinárodnej súťaže Generácia €uro, ktorú na úrovni eurozóny organizuje Európska centrálna banka, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií. Z 1. kola (t. j. online kvízu) postúpil do ďalšej fázy súťaže tím zo IV. C nazvaný Tigre ekonomiky. Sú to Paula Páleníková, Viera Slimáková, Vanessa Galbová a Matúš Žeravik.
      "Tigrom" blahoželám a držíme im palce v 2. kole, v ktorom budú spolu riešiť zadanie na konkrétnu tému.

     • Ekonomická olympiáda 2021 - výsledky 1. kola

     • Ešte v decembri 2020 prebehlo prvé online kolo Ekonomickej olympiády, do ktorého sa pravidelne zapájajú aj naši maturanti. Spomedzi viac ako 8500 študentov slovenských stredných škôl sa do krajského kola podarilo postúpiť dvom našim najlepším. Sú to s rovnakým počtom 20 bodov Samuel Štipkala a Marco Berki (obaja zo IV. A).
      Nedá nám ešte podotknúť, že v rámci BSK ich predbehli len gymnazisti, a spomedzi všetkých krajských obchodných akadémií sme boli najlepší. Chlapcom blahoželáme k postupu a držíme im palce vo februári 2020.

      Okrem toho máme na ďalších už nepostupujúcich miestach týchto študentov:
      2. Andrej Sloboda, Rastislav Jendruš (obaja IV. B) - 19 bodov
      3. Sofia Dianová, Augustín Bachratý (obaja IV. B), Simona Žambochová, Sebastian Gratzer (obaja IV. A) - 18 bodov

      Celkový počet bodov bol 25.

      Fotografia pochádza z vyhodnotenia Stredoškolskej odbornej činnosti 2020, do ktorej sa obaja študenti pravidelne zapájajú.

     • Školská psychologička študentom

     • Máte problém s učením, rodinou či iné ľudské starosti? Alebo "len" bojujete s obavami, ktoré možno považujete za malicherné, no napriek tomu vás ťažia? Nezabudnte, že tu máme človeka, ktorý vás vypočuje. Na našu školskú psychologičku Mgr. Mariannu Rajecovú sa pokojne obráťte aj prostredníctvom Edupagu - stačí jej napísať správu. Druhou možnosťou je kontaktovať ju na email psychologicka.oanba@gmail.com.

     • Aktuálne informácie pre maturantov

     • V školskom roku 2020/2021 sa upravuje spôsob a termíny konania maturitnej skúšky nasledovne:

      a) Externá časť maturitnej skúšky zo SJL a ANJ (tzv. externý test) sa ruší.

      b) Písomná forma internej časti zo SJL a ANJ (tzv. sloh, resp. esej) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania určí Ministerstvo školstva do konca marca 2021.

      c) Praktická časť odbornej zložky PČOZ (t. j. súvislý príklad alebo obhajoba SOČ) sa môže uskutočniť v apríli až júni 2021. Konkrétny termín konania pre našu školu určí okresný úrad, o čom vás budeme informovať.

      d) Ústna forma internej časti zo SJL, ANJ a TČOZ sa pre našu školu uskutoční pravdepodobne v termíne od 24. mája 2021. Konkrétny termín konania určí okresný úrad tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

      V prílohe nájdete odkaz na Rozhodnutie ministra, avšak jeho platnosť sa môže meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v SR.

     • Projekt Nebuď otrok drog hovorí hlasom hviezd

     • O tom, že drogy a iné návykové látky nevedú k šťastiu, ale k závislosti a problémom, niet pochýb. Moderátor TASR Juraj Šimko preto v relácii Opýtaj sa hviezdy spovedá známe osobnosti športu či šoubiznisu, aby sa dozvedel, aký majú vzťah k návykovým látkam, či im vedia odolať a čo ich v živote napĺňa oveľa viac ako drogy. Rozhovory so speváčkou Celeste Buckingham, olympionikom Matejom Tóthom, hokejistom Marekom Slovákom, ale aj moderátorom Viktorom Vinczem či influencerom známym ako Fero Joke nájdete aj na na weboch teraz.sk, tasr.tv, www.nebudotrokdrog.sk a skolske.sk, či na našej školskej stránke v odkaze pod videom.

     • Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu budú všetky stredné školy s účinnosťou od 11. januára 2021 pokračovať vo vyučovaní dištančnou formou podľa platného rozvrhu na školský rok 2020/2021. Ďalšie informácie týkajúce sa návratu žiakov do škôl zverejníme na tento stránke.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk