• Informácie k prijímacím skúškam 2021

     • Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že pozvánky na prijímacie pohovory sme zaslali elektronickou formou, t. j. cez Edupage alebo na e-mail uvedený v prihláške.

      Termíny prijímacích skúšok podľa toho, ako ste ich uviedli na prihláške:
      1. termín - 3. 5. 2021 
      2. termín - 10. 5. 2021

      V čase od 8.30 h bude prebiehať registrácia žiakov, predpokladané trvanie samotnej skúšky je od 8.45 - 11.40 h. Vybratý termín nemá žiadny vplyv na poradie prijímania žiakov.


      Viac o obsahu prijímacích skúšok nájdete na našej stránke v tomto odkaze.

     • Záštita župana Juraja Drobu nad našou akciou

     • Pilotný 1. ročník Bratislavských kontraktačných dní cvičných firiem, ktorý organizujeme v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem a ďalšími organizáciami, bude mať svojho "patróna". Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba prevzal nad našim podujatím záštitu, čomu sa naozaj veľmi tešíme a zároveň ďakujeme za prejavenú dôveru.

     • Samo Tilinger 5. najlepší Mladý účtovník Slovenska

     • Spomedzi 30 súťažiacich študentov, ktorí sa stretli v celoslovenskom finále olympiády Mladý účtovník, sa náš maturant Samuel Tilinger zo IV. C umiestnil na vynikajúcom 5. mieste.
      Za posledné roky ide o najlepšie umiestnenie nášho žiaka na tejto odbornej súťaži organizovanej firmou KROS a.s. a Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.
      Na nášho Samka sme právom pyšní, a to aj vďaka predchádzajúcim súťažiam v písaní na počítači, kde dlhodobo dosahoval skvelé výkony. Zároveň mu želáme veľa úspechov v štúdiu na Ekonomickej univerzite, na ktorú bol vďaka tejto účtovníckej súťaži prijatý bez prijímacích skúšok. 

     • Educate Slovakia 2021

     • Victoria Alfita, Aqila Luthfiana, Hadyan Radifan z Indonézie a Souhir Naceur z Tuniska - to sú zahraniční vysokoškolskí študenti, ktorí sa po celý minulý týždeň pripájali na hodiny angličtiny. Štyria mladí ľudia sa snažili sprostredkovať našim prvákom a druhákom čo najviac zo svojej domovskej krajiny. Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mladých ľudí a pri pohľade na tieto fotografie je zrejmé, že mnohí z nás sa niekedy v budúcnosti do týchto krajín vydáme.
      Program bol realizovaný vďaka podpore celosvetovej študentskej organizácie AIESEC a financovali sme ho z rodičovských príspevkov.

     • Vyučovanie v týždni od 3.5.2021

     • Na základe regionálneho COVID školského automatu, ktorý je platný od pondelka 03.05.2021, bude vyučovanie na OA Nevädzová 3 prebiehať v doterajšej podobe, t.j.:
      - žiaci IV. ročníka prezenčnou formou v škole,
      - ostatní žiaci dištančne, čiže z domu.

      Výnimkou je pondelok 03.05.2021, počas ktorého sa konajú prijímacie skúšky. Všetci žiaci školy (I.-IV. ročník) sa v tento deň zúčastňujú individuálnych pohybových aktivít podľa pokynov učiteľov TSV. Vyučovanie potom pokračuje v utorok podľa platného rozvrhu. 

      Podľa Vyhlášky č. 197 Úradu verejného zdravotníctva nie je od 29.4.2021 nutné, aby sa žiaci stredných škôl preukazovali pri vstupe do školy negatívnym testom. 

     • Vyučovanie v týždni od 26.4.2021

     • Na základe regionálneho COVID školského automatu, ktorý je platný od pondelka 26.04.2021, pokračuje vyučovanie na OA Nevädzová 3 v doterajšej podobe, t.j.:
      - žiaci IV. ročníka prezenčnou formou v škole,
      - ostatní žiaci dištančne, čiže z domu.

      Podmienkou účasti na vyučovaní pre plnoletých žiakov je Vyhlásenie o bezinfekčnosti podané cez Edupage a preukázanie sa pri vstupe do budovy buď negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace.

     • Navštívte e-shop študentskej firmy AMALA

     • Už iba niekoľko dní platí uvádzacia cena pre nákup účtových osnov s tabuľkami pre výpočty daní, poistných odvodov a cestovných náhrad platnými pre rok 2021. Od 26. apríla 2021 sa ceny zvyšujú, preto využite posledné dni na jej objednanie. Laminované osnovy používame najmä na účtovníctve a ekonomických cvičeniach, ale poslúžia vám aj ako pravítko či vejár do horúcich sparných dní. Objednaný produkt vám pripravíme a doručíme pri návrate do školy. Viac o cenách sa dozviete z plagátu po rozkliknutí tejto novinky.
      Nakupujte v našom e-shope na www.amala7.webnode.sk.

      Vaša študentská firma aplikovanej ekonómie AMALA

     • Oznam o vyučovaní v týždni od 19.4.2021

     • Od pondelka 19.04.2021 pokračuje vyučovanie na OA Nevädzová 3 v doterajšej podobe, t.j.:
      - žiaci IV. ročníka prezenčnou formou v škole,
      - ostatní žiaci dištančne, čiže z domu.

      Stále platí, že podmienkou účasti na vyučovaní pre plnoletých žiakov je Vyhlásenie o bezinfekčnosti podané cez Edupage a preukázanie sa pri vstupe do budovy buď negatívnym testom na Covid-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace.

     • Prezentačné zručnosti s AT&T 2021

     • Vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko absolvovali tri naše tretiačky - "manažérky" zo študentskej firmy AMALA zaujímavý workshop. Ten bol zameraný na rozvoj prezentačných zručností a viedli ho mentori z firmy AT&T Global Network Services Slovakia. Workshop bol zároveň prípravou tímu na celoslovenský online Veľtrh podnikateľských talentov, ktorý našu študentskú firmu čaká v máji 2021, a na ktorom sa bude AMALA prezentovať v niekoľkých súťažných kategóriách v rámci predmetu aplikovaná ekonómia.

     • 1. Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem 2021


     • Naša škola sa už niekoľko rokov zameriava na získavanie podnikateľských zručností prácou žiakov v cvičných či študentských firmách. Tie sa potom prezentujú na rôznych medzinárodných i regionálnych veľtrhoch, takže bolo iba otázkou času, kedy začneme uvažovať o zorganizovaní toho vlastného. Vďaka spolupráci so SCCF preto prichádzame s 1. ročníkom Bratislavských kontraktačných dní, ktoré by mali byť súťažnou online prehliadkou slovenských, ale aj zahraničných cvičných firiem.
      Podrobnejšie informácie k akcii, a tiež prihlasovací formulár nájdete na tejto stránke, kde budeme priebežne informovať o prípravách, priebehu i výsledkoch súťaže.

     • Olympiáda Podnikový hospodár 2021

     • Jedenásť našich maturantov sa koncom marca 2021 zapojilo do 2. ročníka odbornej ekonomickej súťaže Podnikový hospodár, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. Z tohto počtu postúpilo až osem štvrtákov do 2. kola olympiády, vďaka čomu sú už automaticky prijatí na túto fakultu bez prijímacích pohovorov. V celoslovenskom finále teda predvedú svoje znalosti z ekonomických tém Sofia Dianová, Andrej Sloboda, Rastislav Jendruš (IV. B), Lenka Maceková, Samuel Tilinger, Zuzana Szakálová, Simona Létalová a Marek Mráz (IV. C).

      Všetkým úspešným postupujúcim blahoželáme a želáme im dobrý dobeh do cieľa vo finále.

     • Hodiny angličtiny so zahraničnými lektormi

     • Naši prváci a druháci privítajú počas budúceho týždňa na hodinách anglického jazyka zahraničných vysokoškolských študentov - traja budú z Indonézie a jeden z Turecka. Každý zo štyroch dobrovoľníkov bude viesť so žiakmi interaktívny dialóg v angličtine zameraný na budovanie povedomia o kultúrnych rozdieloch medzi nami a krajinou lektora.

      Ide o dlhoročný projekt Educate Slovakia, ktorý organizuje najväčšia medzinárodná študentmi riadená nezisková organizácia AIESEC a je určený na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania mladých ľudí. Welcome to Slovakia.

      Projekt Educate Slovakia bol financovaný z rodičovských príspevkov.

     • Mladý účtovník 2021 - dve miesta vo finále

     • Veľkú radosť nám spravili Samuel Tilinger a Zuzana Szakálová (obaja zo IV.C) svojím výkonom v regionálnom kole odbornej olympiády Mladý účtovník. Obaja maturanti postúpili do celoslovenského finále až do tridsiatky najlepších, s ktorými sa stretnú v online súťaži 22. apríla 2021. 
      Vôbec po prvý raz v histórii školy sa stalo, že máme vo finále až dve miestenky, čo je najmä v časoch dištančného vzdelávania pre nás dôkazom, že ho robíme naozaj na úrovni. Samovi a Zuzke blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.

      Súťaž o najlepšieho mladého účtovníka organizuje spoločnosť KROS a.s., výrobca ekonomického a stavebného softvéru, spoločne so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov už 23. rok za sebou. 

      Študenti, ktorí postúpili do finále olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích pohovorov. ​​​​​

      Účasť našich žiakov na súťaži je financovaná z rodičovských príspevkov. Pre prvých dvoch umiestnených v školskom kole máme pripravenú finančnú cenu, všetci účastníci si však za svoj výkon zaslúžia aj sladkú odmenu.

     • Slogany druháckych cvičných firiem 2021

     • 8. školský veľtrh podnikateľských zručností našich druhákov sa nezadržateľne blíži a my vám po logách predstavujeme druhú súťažnú kategóriu - najvýstižnejší slogan.

      Školský veľtrh podnikateľských zručností je financovaný z rodičovských príspevkov.

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk