• Veľtrh PUL 2021 - reklamné posty cvičných firiem

     • Sociálne siete sú miestom, na ktoré sa čoraz častejšie presúva pozornosť marketingových oddelení. Aj preto sme zaviedli na 8. školskom veľtrhu podnikateľských zručností premiérovú súťažnú kategóriu - najlepší instagramový reklamný post/meme. Druhácke firmy si mohli vybrať medzi klasikou v podobe seriózneho propagačného miniplagátu alebo to skúsili s Free Meme Generátormi, kde pracovali len s textom.
      Výsledky práce 21 cvičných firiem si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme firme Ceniga, s.r.o. za knižný dar v podobe 50 ks príručiek od renomovanej autorky Ing. Anny Cenigovej Podvojné účtovníctvo podnikateľov.
      Tzv. "biblia účtovníka" je pre našich žiakov neoceniteľnou pomôckou pri príprave na olympiádu Mladý účtovník či ako učebný materiál na voliteľnom predmete praktické účtovníctvo. 

     • Veľtrh podnikateľských talentov APE 2021

     • Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko už po 26. krát zrealizovala pre študentov programu Aplikovaná ekonómia Veľtrh podnikateľských talentov. Naša študentská firma AMALA na ňom získala až dve krásne ceny - v kategórii MetLife Female Leadership (najlepší ženský manažérsky tím) sme sa umiestnili na 3. mieste. Prezidentka firmy Marianna Schusterová (III. C) si zároveň odniesla ocenenie ManPower Leadership Award pre najlepších lídrov.
      Gratulácia patrí okrem nej aj ďalším štyrom súťažiacim - Andrejke Bukovinskej, Veronike Pravdovej, Lucii Galanovej (III. C) a Natálii Kamenickej (III. A), a tiež ich vyučujúcej Ing. Adriane Juráškovej, ktorá študentskú firmu AMALA viedla.

      Zapojilo sa 144 študentov z 29-tich študentských firiem zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí presvedčili odbornú porotu o kvalite svojich výrobkov a služieb.

      Program aplikovanej ekonómie a účasť študentov na súťažiach sú financované z rodičovských príspevkov. 

     • Maturantka Nelly vo finále Finančnej olympiády

     • Opäť nám prišli vynikajúce správy o umiestnení našich žiakov v odborných celoslovenských súťažiach. Tentoraz je finalistkou Finančnej olympiády Nelly Csáderová (IV. A), ktorá si koncom júna zmeria sily s dvadsiatkou najlepších stredoškolákov Slovenska. Nelly nám robila radosť počas celého štúdia a my jej budeme držať palce, aby uspela aj tu. Súťaž organizuje Nadácia Partners.

     • Striebro v slovenskom finále SOČ pre Dianu a Nikol

     • V celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti sa dvojici dievčat z III. A Dianke Populovej a Nikolke Ďurčekovej podaril husársky kúsok. V odbore Ekonomika a riadenie si uchmatli výborné 2. miesto, čím sa zaradili k najúspešnejším riešiteľkám v histórii školy. Projekt "Dominant medzi lavičkami", v ktorej autorky riešili financovanie oddychového altánku v areáli školy, odborne viedol Ing. Martin Pavlovič. Všetkým trom k tomuto úspechu srdečne blahoželáme a ktovie, či sa raz v nejakom altánku na dvore školy aj nestretneme.

      A ešte krátke zhodnotenie súťaže očami aktérok:

      "V našom odbore bolo dokopy 16 prác, na ktorých bolo jasne vidieť, že ide o celoštátne kolo. Všetky boli prepracované do detailov a taktiež profesionálne odprezentované pred komisiou a ostatnými autormi a spoluautormi prác. Témy sa líšili takmer pri každej práci, napr. makroekonómia, financovanie, kryptomeny, fiktívne podniky a pod. Veľmi povzbudzujúci bol aj fakt, že v našom odbore boli obe práce z Bratislavského kraja práve z našej školy. SOČ sme robili prvýkrát a veľmi sa tešíme, že sa nám hneď takto zadarilo a mohli sme reprezentovať nielen nás, ale aj našu školu."

      Diana a Nikol

     • Veľtrh PUL 2021 - vizitky cvičných firiem

     • Na našom 8. školskom online veľtrhu podnikateľských zručností súťažíme aj o najprofesionálnejšie navrhnutú vizitku. Hodnotí sa nielen informačná funkcia vizitky, ale podstatná je aj jej estetická stránka. Naši druháci mali za úlohu vymyslieť pre svoju cvičnú firmu jednostrannú alebo obojstrannú vizitku, ktorá by urýchlila kontakt so zákazníkmi. Ponúkame vám prehliadku 22 návrhov marketingových oddelení našich mladých "podnikateľov".

     • Vyučovanie od 10.5.2021, pravidlá pre vstup

     • Od pondelka 10.5.2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetky ročníky.
      V pondelok 10.5.2021 sa žiaci I. až III. ročníka zúčastňujú individuálnych telovýchovných aktivít podľa pokynov učiteľov TSV. Maturanti majú riaditeľské voľno.
      Od utorka 11.5.2021 sa vyučovanie riadi pôvodným rozvrhom. Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať v špeciálnom režime tak, aby sa žiaci navzájom nemiešali (tretiaci od 11.20, druháci od 11.30 a prváci od 12.30 h). 
      Pre vstup do školy nie je povinný negatívny test. Plnoletí žiaci a zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov sú povinní pred nástupom do školy podať cez Edupage elektronické Čestné vyhlásenie v prípade, že žiak nebol v škole viac ako 3 kalendárne dni (pozri priloženú infografiku). Náďalej platí, že plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže ospravedlniť neprítomnosť na vyučovaní bez lekárskeho potvrdenia maximálne 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Uchádzači o štúdium na SŠ sa počas prijímacích skúšok 10.5.2021 preukazujú len čestným vyhlásením, ktoré si možno stiahnuť tu: Čestné vyhlásenie.docx. Dokument podpisuje jeden zákonný zástupca žiaka a nie je k nemu nutné mať negatívny test. Žiak ho odovzdá ráno pri registrácii pred vchodom do budovy.

     • Podmienky pre vstup do školy od 3.5.2021

     • AKTUÁLNE
      Uchádzači o štúdium na SŠ sa počas prijímacích skúšok preukazujú len Vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré sme priložili k pozvánke. Dokument podpisuje jeden zákonný zástupca žiaka a nie je k nemu nutné mať negatívny test. Žiak ho odovzdá ráno pri registrácii pred vchodom do budovy.
      Žiaci 4. ročníka a zamestnanci školy podávajú Vyhlásenie pre plnoletých cez aplikáciu Edupage.
      Ostatní žiaci podávajú Vyhlásenie len pri osobnej návšteve školy (súťaže a pod.).

   • Nevädzkárska fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

           Zriaďovateľ strednej školy

     • Meno školy
     • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
     • Email na správcu obsahu
     • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
     • Telefón
     • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
     • Adresa školy
     • Nevädzová 3
      820 07 Bratislava
      Slovakia
     • Úradné hodiny
     • Školský rok:
      07.30 h - 08.00 h
      11.20 h - 11.50 h
      Počas prázdnin:
      8.00 h - 12.00 h
     • Riaditeľka školy
     • Ing. Jana Orthová
      j.orthova@oanba.sk
      02/43 41 11 58
      prijímacie konanie
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Mgr. Darina Chobotová
      chobotova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
     • Zástupkyňa riaditeľky
     • Ing. Adriana Jurášková
      juraskova@oanba.sk
      02/43 41 09 22
      maturitné skúšky, odborné predmety, web
     • Zborovňa, kabinety učiteľov
     • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
     • Ekonomický úsek - vedúca
     • Slavomíra Krištofčáková
      ekonom.usek@oanba.sk
      02/43 41 11 59
     • Školská jedáleň
     • Elena Nižnanská
      veduca.sj@oanba.sk
      02/43 29 41 41
     • IČO
     • 17 327 652
     • DIČ
     • 2020868564
     • Výchovná poradkyňa
     • Mgr. Katarína Novotová
      vychovnyporadca@oanba.sk
     • Oznamovanie protiprávnej činnosti
     • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
      Sputniková 12, Bratislava
      0961 032 705
      oopzruzinovvychod@minv.sk
      chranimedeti@minv.sk