• Medzinárodná súťaž Intersteno 2022

     • Tohtoročný majster Slovenska v písaní na PC Tomáš Greguš vycestoval ešte v úvode augusta (6.-11.8.2022) aj so svojou vyučujúcou Ing. Teréziou Garaiovou do holandského Maastrichtu na Medzinárodnú súťaž INTERSTENO.
      Napriek silnej konkurencii 250 súťažiacich z 24 krajín, ktorí sa učia pracovať s klávesnicou zvyčajne už od útleho veku, náš Tomáš sa s počtom 365 úderov za minútu pri 99,92% presnosti umiestnil na 6. mieste v kategórii Audiotranscription, čo je prepis hovoreného textu z odposluchu v trvaní 10 minút a penalizácii 50 úderov za chybu. V kategórii Text Production, čo je odpis z papierovej predlohy v trvaní 30 minút a penalizácii 100 úderov za chybu obsadil 9. miesto s počtom 437,9 úderov za minútu s presnosťou 99,85%.

      Súťaž sa koná každý druhý rok vždy v niektorej členskej krajine, no tentoraz sa kvôli pandémii stretli súťažiaci až po troch rokoch. Slovensko reprezentovali dvaja víťazi celoslovenskej súťaži SIP (spracovanie informácii na počítači) z posledných dvoch rokov - zo Spišskej Novej Vsi a z našej Nevädzky. Účasť na celosvetovom šampionáte nie je finančne podporovaná zo strany štátu, a tak sa naša "delegácia" mohla akcie zúčastniť vďaka príspevku zriaďovateľa BSK.

      Okrem súťaží sa účastníci venovali témam efektívneho spracovania informácii na  počítači na rôznych úrovniach napr. aj zapisovateľky z národných parlamentov. 

     • Účelové cvičenia - I. a II. ročník

     • II. ročník - pondelok 12.9.2022
      I. ročník - utorok 13.9.2022
      Zraz je v oba dni o 9.00 h na Kolibe - parkovisko pred reštauráciou Stroodel, konečná autobusu 44

      Poučenie:
      Nie je povolený presun žiakov na bicykli, kolobežke, korčuliach, a ani v sprievode domáceho zvieratka.
      Akcia sa koná za každého počasia. Žiaci majú prísť v primeranom odeve a športovo-turistickej obuvi, treba myslieť aj na pitný režim.
      Dozor a riešenie neúčasti na cvičení zabezpečujú triedni učitelia a vyučujúci TSV.

     • Rodičovské združenie 8.9.2022

     • Všetkých rodičov a zákonných zástupcov pozývame na stretnutie s učiteľmi a vedením školy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8.9.2022 od 18.00 h v budove Obchodnej akadémie
      I. ročník - stretnutie začína v školskej jedálni, potom pokračuje v triedach
      II.- IV. ročník - rodičia sa stretnú priamo v učebniach v pavilóne B
      K dispozícii vám bude okrem triednych učiteľov aj vedenie školy, výchovná poradkyňa a školská psychologička.

     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Nástup žiakov do školy je v pondelok 5.9.2022 nasledovne:
      a) I. ročník - o 8,00 h (dostanú hneď aj učebnice)
      b) II.- IV. ročník - o 8,50 h
      Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (platí aj pre rodičov prvákov - prihlásenie do konta sme už zasielali, žiaci dostanú heslá v škole). 
      Prvé rodičovské združenie sa bude konať vo štvrtok 8.9.2022 o 18.00 h v priestoroch školy.
      Školská jedáleň - varí sa od utorka 6.9.2022. Všetky informácie o stravovaní a prihlasovaní nájdete v module Jedálny lístok, resp. Školská jedáleň.
      Upozornenie pre prvákov - prečítajte si, prosím, priložený List od výchovnej poradkyne k integrovaných žiakom. Žiadosti o integráciu je potrebné doručiť do 9.9.2022.

     • Komisionálne skúšky za 2. polrok 2021/22

     • Opravné komisionálne skúšky sa budú konať v stredu 24.8.2022 v pavilóne B nasledovne:
      a) matematika - o 8.00 h 
      b) ekonomika - o 8.00 h
      c) účtovníctvo - o 9.00 h

      Obsahom skúšky je predpísané učivo daného predmetu za 2. polrok podľa pokynov vyučujúcich. 

     • Pamätnica k 30. výročiu školy (1991 - 2021)

     • Oslavy 30. výročia školy sú za nami. Pri tejto príležitosti sme zhromaždili niekoľko spomienok našich učiteľov, zamestnancov, absolventov a priateľov Nevädzky v originálnej PAMÄTNICI, ktorá vyšla v tlačenej podobe s finančnou podporou zriaďovateľa školy, Bratislavského samosprávneho kraja. 
      Autorom obálky je výtvarník (a zároveň aj rodič) Fero Lipták. Na obsahu a úprave pamätnice sa podieľalo niekoľko učiteľov OA, ktorým patrí naše poďakovanie.
      Pamätnicu si môžete prečítať alebo stiahnuť po kliknutí na odkaz.

     • Letné prázdniny 2022

     • Letné prázdniny sa začínajú v piatok 1. júla 2022, nástup do školy pre žiakov bude v pondelok 5. septembra 2022. Viac informácií o organizácii vyučovania v prvých dňoch školského roka 2022/2023 nájdete na tejto stránke koncom augusta.
      Pekné leto vám želá Nevädzka.

     • Naši najlepší 2021/2022

     • Už tradične patril záver školského roka na Nevädzke vyhodnoteniu najúspešnejších žiakov v rôznych oblastiach, či už ide o odborné, matematické či ekologické súťaže. Riaditeľka školy zároveň odovzdala dvadsiatim dvom študentom aj tzv. riadteľské pochvaly.
      Ešte trochu štatistiky - v rámci prospechu sa najlepšie darilo I. C s priemerom známok 1,55, na druhom mieste skončila II. C (1,61) a v tesnom závese za ňou II. A (1,63).​​​​​​​

      Vecné ceny a finančné odmeny pre žiakov boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Bottrop a Karlove Vary 2022 - Erasmus+

     • V týchto dňoch finišuje ukončenie predĺženého trojročného erasmáckeho programu KA 2 - Climate Change  and Environmental Protection in a European Contex. Našťastie sa nám na záver podarilo uskutočniť dve stretnutia študentov a učiteľov - v máji v nemeckom Bottrope a v júni v českých Karlových Varoch.
      Za projektom stojí trojica učiteliek Ing. Eva Stančíková, Mgr. Beáta Horňáková a Mgr. Katarína Barnová. V Bottrope nás prezentovala šestica Gabriel Škorpil (III. A), Denis Mokriš (II. C), Stanislava Pullmanová, Hana Matejovičová, Jakub Chobot a Matias Repiský (všetci I. C), vo Varoch sa k nim pridali ešte Alena Valníčková (II. B) a Tamara Stančeková (I. C).
      K úspešnému zavŕšeniu programu všetkým zúčastneným blahoželáme a zároveň ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy vo svete.

     • Imatrikulácie prvákov 2022

     • Predposledný deň školského roka patril prvákom, ktorých sme slávnostne prijali do Cechu Nevädzkárskeho. Na pamiatku tohto dňa dostali nielen tričko s tohtoročným sloganom "Nevädzka - škola, na ktorú sa nezabúda...", ale aj imatrikulačnú listinu a odznak Nevädzkára.
      A už sú definitívne naši...

      Imatrikulácie prvákov 2022 boli financované z rodičovských príspevkov. 

     • Cena župana BSK pre Tomáša Greguša 2022

     • V stredu 29.6.2022 sa v priestoroch Úradu BSK zišli najlepší študenti kraja, aby si prevzali ocenenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi vybranými žiakmi bol aj náš majster Slovenska v písaní na PC Tomáš Greguš z II. A. 
      Tomáš nebude zaháľať ani cez prázdniny, v auguste sa chystá so svojou vyučujúcou Ing. Teréziou Garaiovou na medzinárodnú súťaž Intersteno Congress do holandského Maastrichtu, kde sa stretne so zahraničnou konkurenciou.

     • Expedícia Dofákov 2022

     • Päť Nevädzkárov Terézia Kondrátová, Laura Simonová (obe I. B), Jakub Chobot (I. C),  Alena Valníčková (II. B) a Diana Chlpíková (III. B) sa v septembri odhodlalo vydať na cestu sebazdokonaľovania, prekonávania prekážok a hľadania dobrého v sebe samom v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu alias DofE. Počas roka ich v tom sprevádzali mentorky Katarína Barnová, Katarína Ďurošková a v závere aj expert na expedície Ľubomír Zagorov. V stredu 29.6.2022 sme sa s nimi stretli na záverečnej prezentácii, kde nám povedali o svojich skúsenostiach a zážitkoch z cvičnej a "ostrej" expedície v Malých Karpatoch. Najmä počas tej druhej im veľmi neprialo počasie, bojovali s vodou i únavou, ale presne o tom je tento program - prekonať sám seba a niečo dokázať.​​​​​​​ 

      Ešte ich čaká niekoľko administratívnych úkonov a na jeseň si budú môcť prevziať bronzové medaily DofE.

     • Športový deň na Nevädzke 2022

     • ​​​​Indiaca, florbal, stolný tenis, preťahovanie lanom, skákanie vo vreci, bedminton, volejbal, fitness a stolové hry. Celkom deväť disciplín bolo v programe v pondelok 27.06.2022 na medzitriednom športovom súťažení, ktoré zorganizoval študentský parlament. Na účasť učiteľov bol dokonca vypísaný špeciálny bonus, takže mnohokrát išlo nielen o boj, ale aj o taktiku. Výsledok turnaja sa dozvieme o dva dni na koncoročnom vyhlasovaní najlepších študentov školy.

      Ceny do turnaja boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Oznam pre verejnosť

     • V piatok 24.06.2022 bude naša obchodná akadémia z dôvodu osláv 30. výročia školy zatvorená, zrušené sú aj úradné hodiny. V prípade potreby nám môžete napísať na email oanba@oanba.sk alebo nás kontaktujte opäť od pondelka 27.06.2022, odkedy budeme fungovať opäť v plnom režime. Ďakujeme za pochopenie.

     • Slávnostná akadémia k 30. výročiu školy 2022

     • V piatok 24. júna 2022 sa bude konať slávnostná akadémia, na ktorú prijali pozvanie mnohí vzácni hostia, bývalí učitelia či úspešní absolventi školy. Pre všetkých sme pripravili pútavý program, takže nebude núdza  nielen o klasické príhovory, ale uvidíte aj mnoho tanečných, hudobných i umelecných vystúpení. Za každým z nich však hľadajte niekoho, kto má k Nevädzke blízko, či už ide o žiakov alebo ich rodičov či priateľov.
      Na záver čaká na každého účinkujúceho či divákov malá sladká pozornosť. 

     • Bankári do škôl 2022

     • Naši druháci - budúci aplikáči si už teraz mohli vyskúšať, čo ich čaká od septembra na predmete aplikovaná ekonómia. V utorok 14.6.2022 sa päť z nich zúčastnilo na workshope zameranom na podnikateľské plánovanie a projektový manažment. Workshop viedla skúsená lektorka Oľga Dlugopolská zo Citi Foundation, ktorá robí túto aktivitu pre JA Slovensko už niekoľko rokov.

     • Kvíz pre prvákov HOG/BIO 2022

     • Vo štvrtok 9.6.2022 sme ako každý rok otestovali prvákov v milionársko-kahootovskom kvíze z biológie a geografie. Tri tímy z každej triedy boli úplnou náhodou zložené zo samých chlapcov, takže môžeme pokojne povedať, že na prvom mieste skončilo mužstvo I. B
      Sladké odmeny však čakali na všetkých súťažiach. Viac nájdete aj vo videu nižšie:

      Ceny do kvízu boli financované z rodičovských príspevkov.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk