• Prijímacie konanie 2023/2024

     • Pre školský rok 2023/2024 bol naplnený počet žiakov prijatých do 1. ročníka, preto sa druhé kolo prijímacích skúšok na našu obchodnú akadémiu konať nebude.

      Už teraz sa tešíme na našich nových Nevädzkárov. 

     • Program pre I. a II. ročník počas maturitného týždňa

     • V týždni 29.05. - 02.06.2023 prebiehajú ústne maturitné skúšky - vstup do pavilónu B je pre ostatných žiakov zakázaný. Žiaci I. a II. ročníka majú náhradný program buď v telocvični, pavilóne D alebo mimo školy. Z obedov sme automaticky odhlásili všetkých žiakov, jedáleň však bude fungovať, preto sa na obedy môžete prihlásiť cez Edupage.

     • Ekologická výzva Ewobox 2023

     • Na Slovensku máme kvalitnú pitnú vodu a nemusíme kupovať balenú vodu v plastových obaloch. Pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového dňa recyklácie sa naša škola sa zapojila do výzvy Ewobox – Zatoč s odpadom pod názvom „Pripime si s planétou“. Žiaci prvého a druhého ročníka napísali na hodinách biológie pod vedením RNDr. Jany Romaníkovej projekt o opakovanom používaní svojej ekologickej fľaše, kde všade ju používajú, ako často počas jedného mesiaca a všetko zdokumentovali fotkami.
      Žiacke práce boli v týchto dňoch ocenené zeleným balíčkom s možnosťou výberu ekologickej literarúry pre školu. 

      Piť musíme všetci. Bez vody človek prežije iba pár dní. Ale potrebujeme k pitiu rôzne plastové poháre, fľaše či slamky? Na Slovensku sa ročne predá asi miliarda PET fliaš, pričom ich doba rozkladu je až 500 rokov. Od 1. januára 2022 je na Slovensku spustený systém zálohovania PET fliaš a plechoviek. Je to čiastočné riešenie problému. Najlepšie je odpad netvoriť a predchádzať jeho vzniku.

     • Projekt Krokus 2023

     • V spolupráci s Múzeom židovskej kultúry a írskou nadáciou pre výučbu holokaustu sme sa zapojili do vzdelávacieho projektu Krokus (Šafran). Jeho cieľom je pripomienka približne jeden a pol milióna detí, ktoré sa stali obeťami holokaustu. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené počas obdobia nacistických perzekúcií nosiť. Na počesť ich pamiatky zasadili naši žiaci na školskom dvore cibuľky žltých krokusov. Tie zvyčajne kvitnú približne v období Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január), my sme si museli na ich krásu zopár týždňov počkať. Druháci sa zároveň v piatok 2. júna zúčastnia exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, kde sa odzvedia viac o tejto tragickej súčasti našich dejín.

     • Vyhodnotenie konkurzov do APE a CVF 2023

     • Študentská firma sabelas a cvičná firma JUMBOO ukončili v týchto dňoch výberové konanie do budúcoročných firiem. Súčasťou konkurzu boli samostatné pohovory s prihlásenými druhákmi, prezentácia na 10. školskom veľtrhu a odporúčanie vyučujúcich predmetu podnikateľské zručnosti.

      Členky víťazného tímu SCREAMPHOR!A navyše získali titul Firma roka 2023, čím sa zaradili do nimi vybranej firmy automaticky. 
      Kandidáti, ktorí boli vybratí do oboch firiem, dostanú dotazník, v ktorom označia svoje rozhodnutie.


      Úspešným kandidátom blahoželáme :)

     • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

     • Výsledky prijímacieho konania uchádzačov o štúdium na OA Nevädzová 3 v riadnom termíne nájdete v nasledujúcom dokumente:

      Poradie uchádzačov pre rok 2023/2024

      Upozornenie: Poradovník uchádzačov je zostavený podľa 12-miestnych kódov, ktoré ste dostali v rozhodnutí o prijatí/neprijatí (na Vašom rozhodnutí ho nájdete vľavo hore). Nejde o krátky 5-miestny kód testu, ktorý žiak uvádzal na prijímacích skúškach. 
      Pokyny pre prijatých aj neprijatých uchádzačov nájdete tu: https://oanba.edupage.org/a/vysledky-prijimacieho-konania

      Na základe naplnenia počtu prijatých žiakov do 1. ročníka zverejní riaditeľka školy najneskôr do 6. 6. 2023 rozhodnutie o tom, či sa na škole bude konať 2. kolo prijímacích skúšok. 

     • Najlepšia OA v kraji za uplynulý rok je Nevädzka

     • Najnovší rebríček škôl, ktorý každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, nás mimoriadne potešil.
      Podľa neho sme:
      a) najlepšia obchodná akadémia v Bratislavskom kraji
      b) 3. najlepšia stredná odborná škola v kraji
      c) 8. najlepšia obchodná akadémia na Slovensku
      d) 10. najlepšia stredná škola v kraji vrátane gymnázií

     • Pohovory do študentskej a cvičnej firmy 2023

     • Po sérii simulovaných pracovných pohovorov, ktoré pred mesiacom absolvovali s profesionálmi z Tatrabanky, si naši tretiaci vyskúšali, aké je to sedieť priamo na stoličke personalistu. Tento týždeň totiž sami spovedali takmer tri desiatky druhákov - záujemcov o "zamestnanie" v cvičnej alebo študentskej firme.
      Ako by ste napríklad odpovedali na "zákernú" otázku o tom, koľko bude stáť vymaľovanie celej školy? My už vieme, že vôbec nejde o správny výsledok, ale o spôsob, akým k výsledku dospejeme. 
      Teraz všetkých čaká ešte 10. školský veľtrh podnikateľských zručností, kde bude konkurz pokračovať sledovaním adeptov v akcii a koncom mája sa dozvieme, kto z druhákov bol úspešný a bude pokračovať v úspešnom ťažení našich firiem JUMBOO a sabelas.

     • Záverečné valné zhromaždenie sabelasu 2023

     • Študentská firma sabelas pozvala v piatok 28.4.2023 svojich akcionárov na likvidačné valné zhromaždenie, na ktorom prezentovala svoje finančné výsledky. Všetkých 77 akcionárov investovalo do firmy výhodne, pretože za jednu akciu v menovitej hodnote 3 € získali dividendu vo výške 33%. Za úspechmi a cenami, ktoré jedenásti sabelasáci počas roka získali, stoja vyučujúca aplikovanej ekonómie Adriana Jurášková, konzultant z praxe Branislav Chrappan či nezisková organizácia JA Slovensko zastúpená Grétkou Balátovou (na prvej fotografii prvá zľava). 

      Za výbornú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým členom tímu sabelas - prezidentke Edine Farkasovej, viceprezidentke financií Kristíne Kukumbergovej, viceprezidentke výroby Sabíne Strigáčovej, viceprezidentke marketingu Sarah Kittnerovej, viceprezidentke ľudských zdrojov Adrianne Nussovej, predsedníčke valného zhromaždenia Natálii Júlii Chrappanovej, asistentke prezidentky Nicolette Zsigrayovej, pokladníčke Sabine Žatkovej, a tiež Filipovi Glajšekovi, Diane Slobodovej a Viktórii Jakócziovej.

       

      Činnosť študentskej firmy bola čiastočne financovaná aj z rodičovských príspevkov.

     • I.N.I Innovation Camp 2023

     • Krásne 1. miesto Natálie Júlie Chrappanovej a 3. miesto Sabíny Strigáčovej (obe III. C) - to je výsledok súťaže inovatívnych nápadov, ktorú vo štvrtok 25.4.2023 usporiadala nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci s Impact Nation Institute Nadačním fondem vzdělávání a podnikání
      V konkurencii 20 súťažných tímov sa však nestratili ani zvyšní traja súťažiaci z Nevädzky, a to druháci Stanislava Pullmanová, 
      Viktória Mária Borsányiová a Jakub Chobot, ktorí rovnako predviedli svoju nápaditosť i prezentačné zručnosti na dostatočne vysokej úrovni. 

      Porotu zaujala najmä víťazná aplikácia na rozvíjanie podnikavosti, kde môžu žiaci pretaviť poznatky z finančnej gramotnosti do praxe a pomocou virtuálnej peňaženky sledovať svoje financie. 

      I.N.I. Innovation Camp je súťaž určená pre 100 študentov stredných odborných škôl na Slovensku, primárne pre študentov programu Aplikovaná ekonómia. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 5-členných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na tému Rozvoj podnikavosti študentov ako kľúč k úspešnej budúcnosti a prezentovali ho pred odbornou porotou

      Na súťaži našich žiakov sprevádzala vyučujúca aplikovanej ekonómie Ing. Adriana Jurášková.

     • IG post cvičných firiem 2023

     • V blížiacom sa 10. ročníku Školského veľtrhu podnikateľských zručností sa 24 druháckych cvičných firiem stretne aj v súboji o najlepší reklamný post. Aj vy môžete teraz hlasovať o ten najzaujímavejší: HLASOVANIE INSTAGRAMOVÝ POST 2023
      Reklama na Instagrame môže propagovať samotnú firmu, niektorý jej produkt alebo konkrétnu predajnú akciu. Obrázok musí priniesť zákazníkom jasné marketingové posolstvo a navyše aj esteticky vyzerať. 

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udelila z prevádzkových dôvodov v pondelok 15. mája 2023 vyučovacie voľno pre všetkých žiakov školy. 
      V školskej jedálni sa v tento deň nevarí.
      Vyučovanie pokračuje podľa riadneho rozvrhu v utorok 16.05.2023.

     • Pokyny pre žiakov počas prijímačiek

     • Utorok 9. mája 2023
      III. a IV. ročník - elearningové dištančné vzdelávanie podľa triednej knihy
      I. ročník - účelové cvičenie, zraz o 9.00 h Račianska ul, oproti Figaru
      II. ročník:
      a) prednáška Obchodovanie s ľuďmi, učebňa adk1 (II.A - 2.h, II.B - 3.h)
      b) prednáška o podnikaní - expertka z Kene, učebňa adk2 (II.B - 2.h, II.A - 3.h)
      c) tímová spolupráca, workshop - malá telocvičňa (II.C - 2.-3.h)
      Z obedov sú automaticky odhlásení všetci žiaci školy, avšak jedáleň varí, môžete sa sami nahlásiť na obed.

      Štvrtok 4. mája 2023​​​​​​​
      I. a IV. ročník - elearningové dištančné vzdelávanie podľa triednej knihy
      II. ročník - účelové cvičenie Koliba, zraz o 8.30 h na parkovisku, konečná trolejbusu 44
      III. ročník - prednáška Obchodovanie s ľuďmi, učebňa adk1 (III.A - 2.h, III.B - 3.h, III.C - 4.h)
      Z obedov sú automaticky odhlásení všetci žiaci školy, avšak jedáleň varí, môžete sa sami nahlásiť na obed.

     • Job Shadowing z Bottropu a Karlových Varov

     • Vidieť prácu kolegov učiteľov a študentov z iných končín sveta takpovediac v priamom prenose je prínosné pre každú školu, ktorej záleží na rozvoji a posune vpred.
      V posledných marcových dňoch sme takto na našich hodinách privítali Matthiasa Sieberta zo strednej školy z nemeckého Bottropu, s ktorou spolupracujeme už roky v rámci projektov Erasmus+. Matthias okrem hodín angličtiny a podnikateľských zručností strávil poobedie aj na Veľtrhu podnikateľských talentov, kde zažil aj úspešnú žatvu medailí študentskej firmy sabelas.

      Druháci mu zase v angličtine predstavili svoje e-shopy a na hodinách s cvičnou firmou JUMBOO zažil klasický pracovný deň. Podľa jeho slov sa mu nevädzkársky spôsob prípravy na podnikanie veľmi zapáčil a plánuje zaviesť niečo podobné aj na svojej strednej škole.

      V apríli sme zase hostili piatich učiteľov sesterskej obchodnej akadémie z legendárneho českého "filmového" mesta Karlovy Vary. Riaditeľ školy Mgr. Pavel Bartoš a štyri vyučujúce sa prišli inšpirovať najmä našimi voliteľnými predmetmi či výukou anglického jazyka.

      Nás teší najviac to, že podľa ich vlastných slov našli u nás na Nevädzke množstvo inšpiratívnych nápadov a aj vďaka tomu bude priateľská spolupráca medzi školami v zahraničí pokračovať aj v budúcnosti.

     • Matematický klokan 2023

     • VÝSLEDKY:
      Kategória Junior 
       - najúspešnejší riešiteľ Matej Lenčéš (I. C) - percentil 99,64
       - úspešní riešitelia s percentilom nad 90 - Ema Mináriková (II. B), Benjamín Salaj (I. A), Timea Gabrišová (I. B),  Alex Lobodáš (I. C)
      - úspešní riešitelia s percentilom nad 80 - Natália Kivoňová (I. C), Tomáš Masný (II. A), Kristián Kopecký (I. B), Adam Prídený (I. A)
      Kategória Junior
      - najúspešnejšia riešiteľka Alena Valníčková (III. B) - percentil 81,78

      Úspešným riešiteľom blahoželáme k dobrým výsledkom.

     • Global Money Week 2023

     • Global Money Week pripomína v celosvetovom meradle dôležitosť finančného vzdelávania. Tento rok sa v týždni od 20. do 26. marca 2023 na mnohých miestach po celom Slovensku organizovali vzdelávacie aktivity pre žiakov, ktoré mali za úlohu zvýšiť povedomie o finančnej gramotnosti.
      Ako škola sme sa do akcie zapojili tiež a v priebehu tohto týždňa zrealizované nasledovné aktivity:
      1. Žiaci všetkých ročníkov mali možnosť si vyskúšať svoje vedomosti v oblasti financií v rámci finančného kvízu s Filipom na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

      2. Žiačky III.C triedy Diana Slobodová a Júlia Čillíková počas celého školského roka sa intenzívne venovali svoje stredoškolskej odbornej činnosti na tému Finančná gramotnosť mladých. S výsledkami práce sa prišli pochváliť a svoje skúsenosti odovzdať na hodinu ekonomiky do II. C triedy. Súčasťou ich projektu je aj konkrétny návrh interaktívnej prednášky, ktorú mali možnosť odprezentovať v rámci rovesníckeho učenia svojim spolužiakom v celom treťom ročníku. O tom, že táto práca má svoj potenciál svedčí aj fakt, že sa dievčatám podarilo umiestniť v krajskom kole SOČ na veľmi peknom 3. mieste.

      3. Exkurzia v DoubleTree by Hilton - žiaci II. ročníka sa v pondelok 20. 3. 2023 zúčastnili odbornej exkurzie, kde sa okrem prehliadky spoločenských  priestorov, izieb a obslužných miestností konal aj malý workshop zameraný na zvyšenie podnikateľských zručností našich žiakov.

      4. Exkurzia v NBS - žiaci tretieho ročníka, ktorí navštevujú predmet bankovníctvo, sa 23. marca 2023 zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska. Študenti mali možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o vývoji menovej politiky a mien od vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva, cez vznik Európskej únie, prijatia meny euro na Slovensku až po súčasnosť.​​​​​​​

     • Kariérny deň s Tatrabankou

     • Opäť sa nám potvrdilo, že ak v rámci projektu "Rodičia prednášajú deťom" oslovíme rodičov, aby nám prišli odovzdať cenné rady a životné skúsenosti z ich profesijného života, tak to môže dopadnúť len a len výborne. A nebolo tomu inak ani v stredu 5.4.2023 na kariérnom dni, ktorý sme v spolupráci s Tatrabankou a lektormi Adelou Kukumbergovou a Lukášom Markechom zorganizovali pre našich tretiakov.

      Jeho cieľom bolo prepojiť teoretické vedomosti, ktoré tretiaci získali na hodinách ekonomiky či podnikateľských zručností s reálnou praxou, a tým zvyšovať ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Všetky tri workshopy mali motiváciu vyvolať chuť pracovať na sebe a naučiť sa niečo nové. Žiaci si vytvorili vlastný životopis na konkrétnu pracovnú pozíciu a dostali naň spätnú väzbu. Nasledoval krátky kvíz vedomostí o personalistike a hlavná téma dňa – výberový proces, tzv. recruitment. Témou skupinovej práce bol nácvik simulovaných pracovných pohovorov priamo s personalistami z Tatrabanky.

      “Prínos workshopu vidím v praktickej príprave žiakov do života v súlade s aktuálnymi požiadavkami trhu práce. Oceňujem spätnú väzbu personalistov a verím, že bude tento projekt pokračovať i v budúcnosti na našej škole.” - Z. Ščevíková

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk