• Podcast o voliteľných predmetoch na Nevädzke

     • Našich druhákov čaká koncom mája celkom vážne rozhodnutie o tom, aké voliteľné predmety si vybrať pre druhú polovicu svojho štúdia. Možno im v rozhodovaní pomôže aj tento podcast pripravený školským parlamentom. Za prípravu podcastu ďakujeme Denisovi Mokrišovi, Sarah Kittnerovej a všetkým učiteľom a tretiakom, ktorých budete počuť v nahrávke. 
      Podcast si možno vypočuť aj na Spotify.

     • Tri medaily na Veľtrhu podnikateľských talentov 2023

     • Študentská firma aplikovanej ekonómie sabelas, ktorá pracuje pod vedením Ing. Adriany Juráškovej, získala na celoslovenskej súťaži tri krásne ceny:
      1. miesto Kyndryl Female Leadership
      1. miesto 2Muse Marketingová komunikácia
      - odborné školy
      2. miesto SK-NIC Virtuálna firemná komunikácia - odborné školy
      Členmi firmy je jedenásť študentov tretieho ročníka, na veľtrhu sabelas reprezentovali Edina Farkasová, Kristína Kukumbergová, Sarah Kittnerová, Natália Júlia Chrappanová a Sabína Strigáčová (všetky z III. C). 
      Za pomoc pri príprave firmy na súťaže ďakujeme aj odbornému konzultantovi Branislavovi Chrappanovi z firmy AT&T.

      Študentská firma okrem vlastného finančného hospodárenia pracuje aj vďaka podpore neziskovej organizácie Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave.

     • Druháci a 5peňazí

     • Počas troch dní od 12.-14.4.2023 si všetky druhácke triedy dali online stretnutie s lektormi z Národnej banky Slovenska v rámci projektu 5peňazí, aby absolvovali zážitkovým a interaktívnym spôsobom neformálne vzdelávanie na tému Príjem a práca. Vzdelávací program ponúkol našim druhákom cestu, ako lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Vyskúšali si rolu svojho preferovaného povolania, naučili sa orientovať v  pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.
      Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorila priestor na finančné rozhodnutia v oblasti bývania, stravovania, doprava, zábavy a oddychu a pod. 
      Aj takéto stretnutia s odborníkmi vytvárajú predpoklady na možnosti zvyšovania finančnej gramotnosti našich žiakov.

     • Zlato, striebro i bronz v krajskom kole SOČ

     • V krajskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá bola vyhodnotená vo štvrtok 30.3.2023, sme mali trojnásobné zastúpenie i trojnásobný zisk na stupňoch víťazov. 
      1. postupové miesto v odbore Ekonomika a riadenie získala dvojica štvrtáčok Kristína Galambosová, Simona Bugárová s prácou Home office v pracovnom prostredí. Na 3. mieste skončili dievčatá z III. C Júlia Čillíková a Diana Slobodová, ktoré spracovali tému Finančná gramotnosť mladých.
      2. postupové miesto získala v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia Bianka Farbulová (III. C) s prácou nazvanou Výstavy psov. 

      Všetky práce vznikli vďaka odbornému vedeniu Ing. Zuzany Ščevíkovej, ktorej za to patrí poďakovanie. Kristínu, Simonu a Bianku však čaká ešte veľa práce, pretože postúpili do celoslovenskej prehliadky do Modry, ktorá sa bude konať koncom apríla.

     • SIP 2023 - dve majstrovské medaily

     • Majstrom Slovenska v písaní na počítači sa vo štvrtok 23.3.2023 stal tretiak Tomáš Greguš. Rovnako nás teší aj bronzový pohár za 3. miesto, ktorý si zaslúžil jeho spolužiak z III. A Matúš Ušiak. Na oboch šampiónov je Nevädzka skutočne hrdá. 

     • Mladý účtovník 2023 - postup do finále

     • Celoslovenská súťaž stredoškolákov vo vedení účtovníctva v programe Omega, ktorú organizuje firma KROS a Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, nám opäť priniesla radosť. Do najlepšej finálovej tridsiatky postúpila z krajského kola Sofia Mihaliaková z IV. A, takže si zmeria sily so svojimi rovesníkmi v celoštátnom kole koncom apríla.
      Bonusom je aj to, že vďaka postupu je už teraz prijatá na šesť fakúlt ekonomického zamerania bez prijímacích skúšok. Sofii zo ♥ blahoželáme a držíme palce vo finále.

     • Rodičovské združenie

     • V stredu 19. apríla 2023 sa bude v súvislosti s 3/4-ročnou klasifikáciou konať stretnutie rodičov s učiteľmi v pavilóne B s týmto časovým plánom:
      17.30 h - triedne aktívy v kmeňových triedach
      18.00 h - individuálne konzultácie s vyučujúcimi
      Ak sa zákonní zástupcovia nemôžu stretnutia zúčastniť, môžu si v prípade potreby dohodnúť konzultácie s učiteľmi v inom čase, napríklad prostredníctvom aplikácie Edupage.

     • Najlepšia reklama CF JUMBOO na pražskom veľtrhu

     • ​​​​​​Tretiaci z cvičnej firmy JUMBOO, ktorú počas roka viedla Ing. Terézia Garaiová, súťažili počas dvoch dní 22.- 23.3.2023 s ostatnými stredoškolákmi z Čiech, Talianska, Bulharska, Belgicka či Nemecka na pražskom 28. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem 2023. Veľtrh prebiehal online v aplikácii Gather Town a priniesol nám naozaj skvelý výsledok - 1. miesto v kategórii Najlepší reklamný spot (nájdete ho v odkaze nižšie).
      Aj vďaka tomu sme sa spomedzi 62 vystavovateľov umiestnili na celkovom 7. mieste
      Ďakujeme za skvelý výsledok ♥​​​​​​

      Činnosť cvičnej firmy JUMBOO je financovaná z rodičovských príspevkov.

     • Štátnice z ADK 2023

     • Až pätnásť tretiakov a štvrtákov si v piatok 24.3.2023 prevzalo vysvedčenie o štátnej skúške z písania na počítači a administratívy. Dvaja z nich, Tomáš Greguš a Matúš Ušiak, zvládli túto skúšku až na majstrovskej úrovni. Organizáciu štátnic robíme už niekoľko rokov vďaka spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej výsledkom je dokument, ktorý si jeho držitelia budú môcť priložiť do svojho kariérneho portfólia.
      Za prípravu žiakov na skúšku ďakujeme aj Mgr. Darine Szárasovej a Ing. Terézii Garaiovej.

     • Organizácia vyučovania počas praktických maturít

     • III. ročník - kurz na ochranu života a zdravia, zraz o 9.00 h
      Streda 12.04.2023 Koliba, parkovisko pred reštauráciou Batoni/Stroodel (konečná trolejbusu 44)
      Štvrtok 13.04.2023 Parkovisko Potočná - Rača (konečná autobusu 52)
      Piatok 14.04.2023 Telocvičňa Nevädzová podľa rozpisu tried
      I. a II. ročník - upravený rozvrh hodín (vyučuje sa len v pavilóne A a B, viac v triednej knihe)
      Z obeda sú automaticky odhlásení štvrtáci - celé tri dni, tretiaci - len v stredu a štvrtok, druháci - počas dňa, v ktorom majú online workshop. V ostatné dni si, prosím, nastavte obedy sami.

     • Stolnotenisový turnaj 2023

     • Medzitriedny pingpongový turnaj zo štvrtka 23.03.2023 priniesol poznanie, že najmladšia generácia Nevädzkárov sa svojich starších spolužiakov vôbec nebojí. V oboch kategóriách sa ne čele rebríčka umiestnili prváci, avšak zahanbiť sa nedal ani najstarší súťažiaci Janko Molnár, ktorému všetci závidíme jeho kondíciu. Tu sú výsledky:
      Dievčatá:
      1. miesto Valentína Duraníková (I. B)
      2. miesto Sofia Füzek (IV. B)
      3. miesto Júlia Čillíková (III. C)
      Chlapci:
      1. miesto Matúš Bognár (I. B)
      2. miesto Filip Černý (III. B)
      3. miesto Matej Lipták (II. C)

      Ceny pre víťazov turnaja boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Exkurzia v Národnej banke Slovenska 2023

     • Žiaci tretieho ročníka, ktorý navštevujú predmet bankovníctvo, sa 23. marca 2023 zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska. Študenti mali možnosť vypočuť si zaujímavý výklad o vývoji menovej politiky a mien od vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva, cez vznik Európskej únie, prijatia meny euro na Slovensku až po súčasnosť. Potom si na svojich bankovkách mohli overiť ich platnosť.
      Pred záverom exkurzie si zahrali kvíz zameraný na finančnú gramotnosť. Výsledky boli tesné, avšak na skvelom 1. mieste sa umiestnil Jakub Klus z 3. B triedy.  V samotnom závere si každý mohol vyraziť mincu na pamiatku.

     • Exkurzia v DoubleTree by Hilton 2023

     • Žiaci II. ročníka sa v pondelok 20.3.2023 zúčastnili odbornej exkurzie, kde sa okrem prehliadky spoločenských  priestorov, izieb a obslužných miestností konal aj malý workshop. Ich úlohou bolo nájsť vhodný názov pre reštauráciu, ktorá bude po rekonštrukcii súčasťou hotelových služieb.

     • Denis Mokriš v Mládežníckom parlamente

     • Denisa Mokriša (III. C) poznáme nielen ako predsedu nevädzkárskeho školského parlamentu, ale už aj ako člena parlamentu mládežníckeho. V pondelok 6. marca 2023 si preto prevzal menovací dekrét priamo z rúk župana Juraja Drobu.
      Úlohou Mládežníckého parlamentu pracujúceho pri BSK je spájať mladých ľudí so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v kraji. Súčasťou jeho agendy je aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov alebo spolupráca s ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom.
      Mládežnícky parlament BSK má dvadsať členov, ktorých vyberá komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Funkčné obdobie jeho člena trvá dva roky.
      Denisovi prajeme pri napĺňaní svojho poslania veľa síl a ďakujeme za posilnenie dobrého mena našej Nevädzky.

     • Získanie certifikátu ZMÚDRI ŠKOLA

     • "Zmúdri do škôl" je rozvojový program pre učiteľov a žiakov stredných škôl, ktorý podporuje získavanie takých zručností súvisiacich s digitálnym svetom, ako sú bezpečné správanie sa na internete, kritické myslenie či overovanie zdrojov informácií. 
      Naši prváci absolvovali polročný program Ako sa chrániť na internete, vďaka čomu sme získali titul ZMÚDRI ŠKOLA. 

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk