• Krajské kolo v hádzanej 2023

     • Z majstrovstiev stredných škôl SR v hádzanej nám naši chlapci priniesli pohár za výborné 2. miesto v kraji.
      V konkurencii ôsmich škôl Bratislavského kraja sme smelo konkurovali aj športovej škole, za čo našim chlapcom patrí uznanie. Blahoželáme 💙 

     • TV Ružinov o našom podcaste

     • Už po druhýkrát sa v pondelok 6. marca 2023 uskutoční náš Business Day, ktorý je iniciatívou školského parlamentu. Sami sme zvedaví, s akou odozvou u študentov a učiteľov sa stretne. 
      O téme obliekania sa do školy priniesla zaujímavú reportáž aj Ružinovská televízia.

     • Mladý účtovník - školské kolo 2023

     • Sedem maturantov si 16. februára 2023 zmeralo sily v riešení účtovníckych záhad v školskom kole olympiády organizovanej Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov a firmou KROS. V tomto roku bola konkurencia naozaj silná, na prvých štyroch miestach boli vo výsledkoch minimálne rozdiely. Súťaž však prevalcovala IV. A, z ktorej pochádzajú všetci víťazi:
      1. miesto - Martina Juračková 
      2. miesto - Sofia Mihaliaková
      3. miesto - Gabriel Škorpil


      Všetci traja štvrtáci postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 23.3.2023 online. 

     • Školské kolo SOČ 2023

     • V stredu 15.02.2023 prebehla u nás školská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorej sme si vypočuli prezentácie šiestich prác našich tretiakov a štvrtákov. Odborná porota rozhodla o nasledujúcom umiestnení:
      Ekonomika a riadenie
      1. miesto - Simona Bugárová, Kristína Galambosová (IV. C) - Home office v pracovnom prostredí
      2. miesto - Júlia Čillíková, Diana Slobodová (III. C) - Finančná gramotnosť mladých
      3. miesto - Anna Veronika Machálková, Oliver Černák (IV. C) - Woods - ecofriendly online obchod
      Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch
      2. miesto - Bianka Farbulová (III. C) - Výstavy psov

      Do krajskej prehliadky postupujú práce z 1. a 2. miesta.
      Ceny do súťaže boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Krajské kolo SIP 2023 víťazne

     • Na pôde našej školy sa 8.2.2023 konalo krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači, ktoré spoluorganizujeme s odborným garantom ŠIOV. Stredoškoláci Bratislavského kraja súťažili v dvoch kategóriách a práve v jednej z nich zvíťazili naši tretiaci - Tomáš Greguš na 1. mieste (479,9 ú/min) a Matúš Ušiak na 2. mieste (400,7 ú/min). 
      Obom šampiónom srdečne balhoželáme a tešíme sa z postupu do celoštátneho kola. Rovnako ďakujeme aj organizačnému tímu súťaže na čele s Ing. Teréziou Garaiovou.

     • Finančná olympiáda - postup do 2. kola

     • Do 2. kola odbornej súťaže organizovanou Nadáciou Partners, ktoré bude prebiehať od 22.2. do 6.4.2023, postúpili títo študenti:

      II. A - Sebastian Škerko
      III. A - Vanessa Blahutová
      III. B - Alena Valníčková, Jakub Klus
      III. C - Simona Drinková, Victoria Bécotte
      IV. A - Veronika Hlavenková, Martina Juračková
      IV. B - Natália Fülöpová, Alex Vejřík
      IV. C - Sophia Nagyová, Marek Šušuk, Nicolas Haramia

      Blahoželáme a držíme palce.

     • Prvý Business Day na Nevädzke 2023

     • Iniciatíva študentského parlamentu súvisiaca s obliekaním sa v prvý februárový pondelok stretla s pomerne veľkým úspechom. Napriek mrazivému počasiu sa mnoho z nás prekonalo a našlo v skrini odev, ktorý zodpovedá štýlu "smart casual"
      Ide o oblečenie, ktoré nie je príliš formálne, ale ani priveľmi ležérne. Šaty či sukňa s elegantnejšou blúzkou alebo vzorované nohavice s klasickou košeľou nič nepokazia. Páni si môžu dovoliť experimentovať, napríklad farebnými ponožkami alebo moderným tričkom do saka. Vyraziť si v džínsach sa však stále nehodí ani v tomto štýle, no naša "módna polícia" bola v tomto prípade celkom zhovievavá.

     • Zahraničná prax Erasmus+ 2022

     • V piatok 3. februára 2023 zasadla päťčlenná výberová komisia, ktorá na základe vopred stanovených kritérií vybrala žiakov na dvojtýždňovú zahraničnú prax financovanú z projektu Erasmus+. Výsledky výberového konania sú uvedené v abecednom poradí.

      Cyprus (5 miest)
      Pri rozhodovaní sme brali do úvahy nasledujúce kritériá: vysoká úroveň anglického jazyka, zapojenie žiakov do mimovyučovacích aktivít nad rámec bežných povinností, výborný alebo veľmi dobrý prospech, správanie bez výchovných opatrení, zodpovednosť pri plnení úloh a samostatnosť v rozhodovaní. Zahraničnú prax v termíne 21. 5.- 4. 6. 2023 absolvujú títo študenti: 
      Farkasová Edina (III. C), Glajšek Filip (III. B), Kittnerová Sarah (III. C), Klus Jakub (III. B), Valníčková Alena (III. B)
      Náhradníčka: Gavorníková Viktória (III. B)

      Česká republika - Praha (4 miesta)
      Výberovými kritériami boli najmä veľmi dobrý prospech v odborných ekonomických predmetoch, bezproblémové správanie, vysoká úroveň samostatnosti, zodpovednosť pri plnení úloh a dosiahnutie plnoletosti v čase konania praxe. Na prax boli vybratí títo tretiaci:
      Blahutová Vanessa (III. A), Cerulíková Miroslava (III. A), Zsigrayová Nicolette (III. C), Žatková Sabina (III. A)
      Náhradníčka: Polakovičová Eliška (III. A)

      Prosíme žiakov, ktorí boli zaradení na zahraničnú prax, aby prišli v pondelok po 4. hodine do učebne ADK1. Tam sa dozvedia viac o organizácii praxe.

      Výberová komisia pracovala v tomto zložení:
      Za vedenie školy - Ing. Jana Orthová, Ing. Adriana Jurášková, Mgr. Darina Chobotová
      Za koordinátorky projektu Erasmus - Mgr. Beáta Horňáková, Ing. Eva Stančíková

     • Novinka na našej Nevädzke

     • S myšlienkou nájsť čo najschodnejšiu cestu medzi komfortom našich študentov a prípravou do profesionálneho dospeláckeho života, zavádzame na našej škole na základe nového podcastu OANBA-CAST špeciálne jednodňové akcie:
      CHILL FRIDAY: Každý piatok sa obleč, ako Ti je pohodlné. Pozor! Zároveň maj na mysli VPŠ. Chill platí na oblečenie, nie na prístup k učeniu :-) 
      BUSINESS DAY: Každý prvý pondelok v mesiaci príď ako ozajstný manažér, alebo šéfka veľkej firmy! Vyber zo skrine sako, košeľu, sukňu, blúzku a s hrdosťou sa nauč nosiť tieto špeciálne kúsky.

      *Chill friday je automaticky zrušený v prípade špeciálnych školských akcií ako DOD, veľtrhy atď., kedy sa vyžaduje slušné oblečenie. Tepláky vtedy zostávajú doma. 

      Podcast k téme je dostupný na: SPOTIFY alebo YOUTUBE

      Váš školský parlament & vedenie školy

     • Organizácia vyučovania pre I. ročník

     • V týždni od 6.-10. februára 2023 organizujeme pre vybraných žiakov I. ročníka lyžiarsky výcvik.
      Žiaci, ktorí sa ho nezúčastnia, majú riadne vyučovanie v upravenej podobe - informácie k rozvrhu na každý deň budú zverejňované v triednej knihe cez Edupage. Zadané hodiny budú plnohodnotne odučené so zameraním na precvičovanie učiva a tréning zručností. 

      Pokyny k lyžiarskemu kurzu:
      Miesto konania je Winter Park Martinky, Chata Martinské hole. Zraz je o 7:30 hod. pred vchodom do školy zo Sedmokráskovej ulice, odchod najneskôr  8:00 hod. kvôli kombinovanej doprave na Martinské hole.
      Prosíme zúčastnených žiakov, aby sa sami odhlásili zo stravovania v školskej jedálni. 
      Želáme lyžiarom dokonalý športový zážitok bez zranení a problémov, a tešíme sa na fotografie zaujímavých karnevalových masiek.

     • Zahraničná prax pre III. ročník - prihlasovanie

     • Pre žiakov tretieho ročníka sme pripravili zahraničnú prax v Prahe - firma Glomex (4 študenti) a v spolupráci s renomovanou agentúrou ShipCon na Cypre (5 študentov). Náklady súvisiace s praxou v zahraničí sú hradené z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom grantu Erasmus. 

      Výberové kritériá:
      Praha - plnoletosť v čase praxe, samostatnosť, zodpovednosť, výborné odborné znalosti, bezproblémové správanie.
      Cyprus - výborná znalosť anglického jazyka (test), samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, bezproblémové správanie a v prípade veľkého záujmu aj celkový prospech.

      Záujemcov prosíme, aby si vyplnili prihlášku a odovzdali ju osobne najneskôr do 3. 2. 2023 Mgr. Beáte Horňákovej (kabinet cudzích jazykov). Výberová komisia rozhodne o výbere vhodných kandidátov v priebehu februára.

     • ZAV Zvolen online 2023

     • V celoslovenskej súťaži v písaní na počítači ZAV Zvolen sme opät prevalcovali konkurenciu. V súťaži jednotlivcov, v ktorej "účinkovalo" 299 stredoškolákov, na 1. mieste skončil Tomáš Greguš (III. A), len kúsok pod ním (šiesty) sa umiestnil Matúš Ušiak z III. A a teší nás aj úspech druháka Jakuba Humaja na 27. mieste.
      Aj vďaka nemu sme ako škola skončili na striebornej priečke v súťaži družstiev

     • Vianočné rýchle prsty 2022 - výsledky

     • Prosíme žiakov, ktorí sa v každej kategórii umiestnili na prvých troch miestach, aby sa vo štvrtok 26.1.2023 ihneď po 5. vyučovacej hodine dostavili k riaditeľke školy, u ktorej prebehne vyhodnotenie súťaže.
      Víťazom srdečne blahoželáme a virtuálne držíme prsty v ďalších súťažiach, ktoré ich čakajú.

      Ceny do súťaže Vianočné rýchle prsty 2022 boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Ekonomická olympiáda - postup do krajského kola

     • Žiaci IV. ročníka sa v decembri 2022 zapojili do úvodného kola súťaže Ekonomická olympiáda. Na základe online testu postúpili do krajského kola títo piati maturanti: Tamara Šimkovičová, Karolína Líneková (IV. A), Kristína Pažitková (IV. B), Romana Guryčová a Samuel Taraba (IV. C).
      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

      Všetkým postupujúcim blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

     • Videozáznam z 9. školského veľtrhu 2022

     • Spomienka na jedno z najzaujímavejších podujatí, ktoré na Nevädzke organizujeme. Deviaty ročník sa po troch rokoch opäť uskutočnil naživo a jeho celkovým víťazom sa stala firma s rýchlym občerstvením Chále.
      Avšak mnohé študentky a študenti aj z ďalších ocenených tímov dnes tvoria jadro študentskej firmy sabelas či cvičnej firmy JUMBOO, ktoré sa budú spolupodieľať na organizovaní jubilejného 10. ročníka v máji 2023.

      Školský veľtrh podnikateľských zručností je financovaný z rodičovských príspevkov.

     • Imatrikulácie prvákov 2022

     • Už v tradičnom predvianočnom čase sme v stredu 21.12.2022 prijali do stavu nevädzkárskeho 93 prvákov. Zástupcovia troch tried zložili v mene svojich spolužiakov sľub vernosti škole a po krátkom programe si každý nový Nevädzkár a Nevädzkárka odniesli na pamiatku imatrikulačnú listinu, odznak Nevädzkára a modré tričko s logom školy a mottom.
      Na základe hlasovania starších spolužiakov a učiteľov bol pre rok 2023 vybratý slogan I ♥ Nevädzka.​​​​​​​

      Náklady na výrobu tričiek a odznakov boli financované z rodičovských príspevkov.

     • Slogany cvičných firiem 2023

     • ​​​​​​Ďalšie dve kategórie, v ktorých môže verejnosť hlasovať pred 10. školským veľtrhom podnikateľských zručností, sú: HLASOVANIE ZA TOP SLOGAN A PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD 2023.

      Dobrý slogan by mal byť chytľavý a ľahko zapamätateľný. My sme mali len dve podmienky - aby bol v slovenskom jazyku a obsahoval najviac 8 slov. 
      Najlepší podnikateľský nápad by mal byť zase niečím výnimočný oproti konkurencii. Zároveň musí byť spoločensky zodpovedný, nemal by mať teda výrazný negatívny dosah na prírodné prostredie, človeka či spoločnosť. Ak máte chuť, hlasujte aj vy v odkaze vyššie.

  • Nevädzkárska fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

          Zriaďovateľ strednej školy

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
    • Email na správcu obsahu
    • Ing. Adriana Jurášková, juraskova@oanba.sk
    • Telefón
    • 02/43 41 11 58 (sekretariát riaditeľky)
    • Adresa školy
    • Nevädzová 3
     820 07 Bratislava
     Slovakia
    • Úradné hodiny
    • Školský rok:
     07.30 h - 08.00 h
     11.20 h - 11.50 h
     Počas prázdnin:
     8.00 h - 12.00 h
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Jana Orthová
     j.orthova@oanba.sk
     02/43 41 11 58
     prijímacie konanie
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Mgr. Darina Chobotová
     chobotova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     akcie školy, všeobecno-vzdelávacie predmety
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Ing. Adriana Jurášková
     juraskova@oanba.sk
     02/43 41 09 22
     maturitné skúšky, odborné predmety, web
    • Zborovňa, kabinety učiteľov
    • 02/43 42 01 16 (vrátnica)
    • Ekonomický úsek - vedúca
    • Slavomíra Krištofčáková
     ekonom.usek@oanba.sk
     02/43 41 11 59
    • Školská jedáleň
    • Elena Nižnanská
     veduca.sj@oanba.sk
     02/43 29 41 41
    • IČO
    • 17 327 652
    • DIČ
    • 2020868564
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Katarína Novotová
     vychovnyporadca@oanba.sk
    • Oznamovanie protiprávnej činnosti
    • Obvodné oddelenie PZ Bratislava Ružinov – východ
     Sputniková 12, Bratislava
     0961 032 705
     oopzruzinovvychod@minv.sk
     chranimedeti@minv.sk